Okamžik krácení DPH na vstupu u osvobozeného pronájmu

Plné znění otázky

Firma pronajímá kanceláře, fakturuje s DPH. V prosinci 2017 vystavila fakturu (ne zálohovou) dalšímu novému nájemci na 14 měsíců dopředu. Dle nájemní smlouvy začíná nájem v květnu 2018. Tato faktura je vystavena jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Úhradu faktury obdržela v prosinci 2017. Vzhledem ke kombinaci zdanitelného a osvobozeného plnění je firma povinna krátit DPH na vstupu. Od kterého měsíce má přijaté faktury, související s oběma plněními krátit?

Odpověď