Kniha jízd

Plné znění otázky

Společnost s r. o., má 3 vozy. Nákup PHM je veden na nedaňovém účtu, DPH z nákupu PHM se neuplatňuje. V daňovém přiznání z příjmu PO je uplatněn na každé vozidlo paušál 5 000 Kč/měsíčně, za rok 60 000 Kč na jeden vůz. Je potřeba v daném případě vést knihu jízd?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů