Přefakturace bankovních poplatků na vystavené bankovní záruky

Plné znění otázky

Poskytování bankovních záruk je finanční činnost, u které se uplatňuje režim osvobození od DPH. Pokud stavební společnost sjedná bankovní záruku na stavební dílo i za druhého účastníka sdružení a následně na něj přeúčtuje část bankovních poplatků za vystavení bankovní záruky. Jaký režim DPH bude u přeúčtování těchto nákladů uplatněn? Bude přefakturace s DPH, nebo může uplatnit také režim osvobození?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 54 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty