Opravná položka k pohledávce

Plné znění otázky

Společnost má pohledávku za jinou společností ve výši 800 067 Kč ( z roku 2016, 2017, 2017). Na tuto společnost bylo zahájeno insolvenční řízení a poté prohlášen konkurs, své pohledávky společnost nepřihlásila. Může na tyto pohledávky udělat za rok 2020 opravnou položku? V jaké výši? A bude daňově uznatelná?

Odpověď