Nehmotný majetek pořízený před rokem 2021

Plné znění otázky

Převzala jsem účetnictví, kde se eviduje na účtu 013000 software pořízený v roce 2019. Odpisy dle účetnictví uplatněny nebyly, ani účetní. Od roku 2021 se majetek již neodpisuje. Jak proúčtovat tento majetek do nákladů? 

Odpověď