Jiný výsledek hospodaření minulých let v nestátní neziskové organizaci

Plné znění otázky

Jak zaúčtovat v nestátní neziskové organizaci nedaňový náklad, který významně ovlivní výsledek hospodaření a má souvislost s minulým účetním obdobím? Dle vyhláčky č. 500/2002 Sb. by to byl účet 426, ale jak zaúčtovat, pokud se účtuje podle vyhlášky č. 504/2002?

Odpověď