Opravné položky k pohledávkám

Plné znění otázky

Máme nezaplacené pohledávky za 300 000 Kč, chceme k nim vytvořit opravné položky, ale v roce 2021 již dojde k promlčení celé pohledávky, od data splatnosti uplyne více než 36 měsíců, minulý rok jsme bohužel netvořili opravné položky, protože jsme se o nezaplacené pohledávky chtěli soudit. Je možné vytvořit daňově uznatelnou opravnou položku jen ve výši 50 % v roce 2021? Zbylých 50 % je bychom odepsali pouze účetně (nedaňově).

Odpověď