Křížové vlastnictví podílů

Plné znění otázky

Družstvo drží 100% podíl v s. r. o. Může tato dceřiná s. r. o. bez omezení nakoupit a držet členské podíly na své mateřské firmě?

Odpověď