Zveřejnění účetní závěrky Finančním úřadem

Plné znění otázky

Právnická osoba, s. r. o., bude podávat daňové přiznání v 3/2022. Valná hromada, která bude schvalovat účetní závěrku bude v 5/2022. Když zaškrtnu v daňovém přiznání, že účetní závěrka nebyla ještě schválena, tak je asi blbost si nechat dle nové přílohy tuto ÚZ zveřejnit FÚ. Ve sbírce listin by měla být schválená ÚZ. Když tam nic nezaškrtnu a nechám FÚ zveřejnit, tak je to v podstatě taky špatně, protože bude zveřejněno něco, co ještě není schváleno valnou hromadou. Takže mi vychází, že tato nová pomoc pro podnikatele je v podstatě k ničemu a nelze tento institut využít. Ve většině firem, které podávají daňové přiznání v březnu dochází ke schválení ÚZ až po podání daňového přiznání. Je moje úvaha správná? Firmy, které mají odklad od daňových poradců by to možná mohly stihnout, ale zase většinou nemají na FÚ tu správnou plnou moc.

Odpověď