Ing. Jiří Vychopeň

Poplatník koupil v lednu 2018 pozemek a od r. 2019 začal s výstavbou rodinného domu. Od r. 2019 uplatňoval v daňovém přiznání úroky z hypotéky, kterou měl na výstavbu RD. V březnu 2023 RD dokončil, proběhla kolaudace a nastěhoval se do něj. Nyní uvažuje o prodeji tohoto RD. Jestliže dojde k prodeji např. v červenci 2023 bude příjem z prodeje osvobozen? Odkdy běží časový test? Od nákupu pozemku nebo od kolaudace nemovitosti? Jestliže bude příjem předmětem zdanění v § 10 ZDP co lze uplatnit jako výdaj? Musí být podána dodatečná daňová přiznání, když si uplatňoval od r. 2019 úroky z hypotéky? Nebo stačí, že v RD bydlel 5 měsíců? Jak by to bylo v případě, když příjem z prodeje použije na obstarání nové vlastní bytové potřeby?
Vydáno: 27. 03. 2023
Fyzická osoba, daňový rezident ČR, bydlí, pracuje v závislé činnosti v ČR. Tato fyzická osoba pořídila ve Španělsku nemovitost. Nemovitost nepronajímá. Fyzická osoba ve španělské nemovitosti bydlí vždy pár dní v měsíci (na homeoffice). Nemovitost také používá syn fyzické osoby cca 3 měsíce v roce. Fyzická osoba se plánuje do Španělska po dvou letech odstěhovat. Nemovitost financuje hypotékou české banky, která jí vystavila potvrzení o zaplacených úrocích. Je možné si takové úroky odečíst od základu daně? Splňuje španělská nemovitost definici trvalého bydlení? V jakých všech zdrojích definici trvalého bydlení hledat. Může mít osoba dvě a více trvalých bydlení?
Vydáno: 27. 03. 2023
Fyzická osoba nakoupila v roce 2021 kryptoměny v hodnotě 1 000 000 Kč, v roce 2022 směnila na Fiat měnu část této kryptoměny v hodnotě 150 000 Kč. Musí něco danit, dokud nevyčerpá vklad?
Vydáno: 27. 03. 2023
Jak je to s povinností auditu u této s. r. o.: Rok 2022: Aktiva netto: 52 366; Obrat: 67 937; průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 39,43 Rok 2021: Aktiva netto: 45 047 Obrat: 77 188; průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 50,71 Za rok 2022 nesplňujeme kritéria, ale v roce 2021 jsme audit měli. Musíme mít i pro rok 2022 audit? 
Vydáno: 21. 03. 2023
Jediný společník tuzemské společnosti s. r. o. (rakouská firma) na základě mezitímní účetní závěrky rozhodl dne 23. 12. 2022 o výplatě podílu na zisku v EUR. Ke stejnému dni jsme proúčtovali předpis 432/364, ve kterém jsme ocenili EUR pevným kurzem k 1. dni v pololetí, tedy 24,755 (dle naší interní směrnice). Vzhledem k tomu, že firma nemá EUR účet, uhradila dne 23. 12. 2022 z CZK účtu částku v EUR. Z účtu bylo sraženo více Kč proti našemu pevnému kurzu. K platbě jsme proúčtovali kurzový rozdíl (563/364). Je náš postup správný? Přeceňuje se zůstatek na účtu 432 k 31. 12. 2022?
Vydáno: 21. 03. 2023
OSVČ podnikající (vedení daňové evidence) vlastní nemovitost, ve které má provozovnu (hostinec), jelikož je již v důchodu uvažuje, že tuto nemovitost daruje dceři. Otázka zní jaký dopad bude mít vliv darování nemovitosti? Budovu odepisuje od roku 1993 a ještě není zcela odepsaná. FO není plátce DPH a nikdy nebyl. Bude stačit vyřazení nemovitosti z majetku bez uplatnění zbývajících odpisů do nákladů, nebo jsou ještě další povinnosti a dopady? 
Vydáno: 17. 03. 2023
Poplatník se zaregistroval do 2. pásma paušální daně. V březnu činnost přerušil a obnovení činnosti plánuje až v další roce s tím, že by se rád zaregistroval do 1. pásma paušální daně. Může případně má povinnost za první dva měsíce roku 2023 podat daňové přiznání a přehledy na správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu? Poplatník je studentem a tedy spadá do vedlejší činnosti a žádný příjem za první dva měsíce nakonec neobdržel. Vrátí mu FU a SSZ a zdravotní pojišťovna všechny přeplatky, které si zaplatil v rámci paušální daně za první dva měsíce?
Vydáno: 17. 03. 2023
Zaměstnanec a zároveň společník s. r. o. A si v lednu 2023 vzal od s.r.o. bezúročnou zápůjčku 100 000 Kč. Splatnost této zápůjčky zaměstnancem je v 8/2023. V 3/2023 valná hromada této s. r. o. rozhodla, že si ze zisku po zdanění 3 společníci A, B, C vyplatí každý 100 000 Kč. Všichni společníci jsou zároveň zaměstnanci této s. r. o. Lze po vzájemné písemné dohodě udělat zápočet pohledávky vůči společníkovi a zároveň zaměstnanci A a závazku vůči společníkovi A?
Vydáno: 15. 03. 2023
OSVČ, plátce DPH, nakoupil v lednu osobní automobil v Německu ve zvláštním režimu, a nemá tak nárok na odpočet. Cena automobilu 300 000 Kč, faktura za přepravu automobilu 15 000 Kč. Dále v lednu před registrací a před technickou prohlídkou pořídil náhradní díly na opravu automobilu, kterou provedl svépomocí, ve výši 7 000 Kč. Za technickou prohlídku a emise zaplatil 2 100 Kč. Dne 3. 2. došlo k registraci vozidla a k zařazení do užívání. Co vše se zahrne do pořizovací ceny majetku pro účely odpisování?
Vydáno: 15. 03. 2023
Dobrý den, OSVČ účetní pracuje pro právnickou osobu a posílá za ni vyhotovená přiznání k DPH, silniční dani atd. Jak správně ošetřit možnost tyto dokumenty na finanční úřad podávat? Stačí být pověřenou osobou k datové schránce této právnické osoby a z této DS to posílat? Nebo je třeba mít pověření přístupem do DIS+? Nebo je nutné mít plnou moc? Účetní není daň. poradcem.
Vydáno: 15. 03. 2023
Jednatel firmy s. r. o. není zaměstnanec, ale chtěl by dostat příspěvek na dovolenou ve výši 20 000 Kč jako ostatní zaměstnanci. Může firma vyplatit jednateli 20 000 Kč bez srážkové daně a bez odvodů sociálního a zdravotního? Jak zaúčtovat? 
Vydáno: 09. 03. 2023
1) OSVČ začala podnikat od r.2023. Byla jí zřízena datová schránka ze zákona. Nyní bude podávat daňové přiznání za rok 2022, kde má pouze příjmy ze závislé činnosti v par.6 ZDP. Musí podat daňové přiznání elektronicky? 2) Jiná OSVČ má přerušené podnikání. Byla jí zřízena datová schránka ze zákona. Nyní podává daňové přiznání za rok 2022, kde má pouze příjmy ze závislé činnosti v par.6 ZDP. Musí podat daňové přiznání elektronicky?
Vydáno: 09. 03. 2023
Developer postavil bytový dům a prodává jednotlivé byty. Jaké DUZP má být uvedeno na faktuře? Používáme datum, kdy byl byt fyzicky předán předávacím protokolem, i když smlouva byla podepsána dříve. Co je správně - předání, smlouva, zápis do KN? 
Vydáno: 09. 03. 2023
Postupuji správně, když v případně příjmů z pronájmů zdaňuji celý příjem, v nájemní smlouvě je uveden celkový nájem vč. energií např. 10 000 Kč. Energie platí pronajímatel a dále již nic nevyúčtovává. Do příjmů dle § 9 ZDP zahrnuji celých 10 000 Kč (za rok 120 000 Kč). Do výdajů si pouze v tomto případně dávám výdaje na energie, úroky z hypotečního úvěru, dále pak pojištění bytu, daň z nemovitosti, drobné opravy a výdaje na údržbu,odpisy a paušální výdaj na dopravu (za rok 48 000 Kč, nájem trvá celý rok), je to takto možné, odděleně vedu evidenci příjmů a výdajů.
Vydáno: 11. 02. 2023
Manželé byli podílovými vlastníky bytu a rodinného domu (pořízen na hypotéku, žádná nemovitost nebyla v SJM), v roce 2022 se rozvedli, byt vlastnili méně než 5 let. V rámci majetkového vyrovnání manžel přenechal manželce svůj podíl na bytě a manželka naopak podíl na rodinném domě. Bude nutné ocenit obě nemovitosti a příjem manžela ze směny uvést v daňovém přiznání? Pokud ano, je možné osvobodit tento příjem z důvodu pořízení bytové potřeby (v RD trvale bydlí)? Bude případně tato směna, respektive bezúplatný příjem z ní, důvodem pro porušení režimu paušální daně, ke které byl manžel v roce 2022 přihlášen?
Vydáno: 11. 02. 2023
Dvoučlenné s.r.o. má pronajatou nemovitost, ve které podniká, od jednoho společníka - fyzické osoby, neplátce DPH. Z důvodu zhoršených hospodářských výsledků se společník rozhodl, že odpustí společnosti nájem za 2. pololetí roku 2022. Nájemní smlouva bude dále pokračovat. Jaké daňové důsledky bude tato skutečnost mít: 1. u společníka při zpracování DPFO? 2. u společnosti při zpracování DPPO? 3. u společnosti z důvodu uznatelnosti nákladů na opravy a údržbu nemovitosti? Jaké by byly daňové důsledky, pokud by společník snížil nájemné na úroveň, která nedosahuje ceny obvyklé nájmu?
Vydáno: 11. 02. 2023
V prosinci 2022 byla založena společnost s. r. o. s poplatkem notáři 6 000 Kč a zápis živnosti také v roce 2022 ve výši 1 000 Kč. Zápis do obchodního rejstříku proběhl až 2. 1. 2023. Může si společnost dát do výdajů částku za založení společnosti v tomto roce, když byly poplatky hrazeny v roce 2022 se zaúčtováním: založení společnosti na 518, a poplatek za zapsání živnosti na 538?
Vydáno: 01. 02. 2023
Osoba A, neplátce DPH (fyzická osoba nepodnikatel zdaňující v § 9 ZDP), pronajímá komerční budovu osobě B, plátci DPH, a ta ji následně podnajímá osobám C, D, E, F. Pokud proběhnou na budově větší opravy, může si nájemce B dát opravy a technická zhodnocení do nákladů a uplatnit DPH?
Vydáno: 31. 01. 2023
Před Vánoci jsme měli pro zaměstnance vánoční večírek. Občerstvení bylo zaplaceno z peněz ze sociálního fondu. Z peněz, které zbyly na tuto akci, jsme za 14 dní nakoupili pro každého zaměstnance lahev alkoholu. Jedná se o nepeněžní plnění, ze kterého je nutné srazit zdravotní a sociální pojištění, zálohu na daň z příjmu?
Vydáno: 31. 01. 2023
Fyzická osoba nepodnikající v roce 2017 koupila do SJM nemovitost, kterou v roce 2022 prodala (neprošla časovým testem) a za danou částku koupila jiný dům pro účely bydlení jednoho z manželů, kdy se manželé dohodly, že stávající dům, ve kterém společně bydlí bude ve vlastnictví manželky a druhý dům bude ve vlastnictví manžela. Je možné osvobodit od daně z příjmu prodej nemovitosti, která byla prodána z důvodu aby se mohl koupit druhý dům pro druhého z manželů? 
Vydáno: 20. 01. 2023