Kompletace lisovací linky

Plné znění otázky

Společnost si nechala dodavatelsky zkompletovat a oživit lisovací linku, která se skládá ze tří komponentů (hydraulický lis, podávací linky na plech, válečkový podavač), které pracující nezávisle na sobě a mohou být zkompletovány s jinými lisy nebo podávacími linkami; každý dlouhodobý majetek je zařazen samostatně, nejedná se o soubor movitých věcí. Kompletaci realizuje společnost, která není dodavatelem zmíněných komponentů, ty byly pořízeny samostatně od jiných dodavatelů. Jak zaúčtovat práce týkající se kompletace (částka je cca 500 000 Kč)?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví