Pojistné plnění přímo autoservisu

Plné znění otázky

Dne 15. 10. 2021 došlo v ČR k havárii služebního vozidla, která byla zaviněna řidičem jiného vozidla - cizincem. Vozidlo bylo opraveno 3. 11. 2021. Byla vystavena faktura za opravu vozidla s tím, že pojišťovna má zaplatit přímo autoservisu částku bez DPH a majitel vozidla zaplatí autoservisu DPH. K 31. 12. 2021 škoda nebyla vyřízena. Majitel zaplatil DPH, autoservis plnění od pojišťovny ještě neobdržel. V roce 2021 je oprava zachycena na účtu 511 a evidována jako daňově uznatelný náklad a současně je vytvořena dohadná položka MD 388/D 648 na plnění od pojišťovny (prozatím v úrovni netto částky z faktury). K 31. 12. 2021 je zachycen v účetnictví závazek vůči autoservisu v úrovni netto částky z faktury (po splatnosti). Je to správně?

Odpověď