Členský příspěvek Sdružení ambulantních specialistů

Plné znění otázky

Pokud s. r. o. platí za svého zaměstnance lékaře členský příspěvek v SAS a zaúčtuje ho jako daňově neuznatelný, musí přidanit tuto částku zaměstnanci ve mzdě?

Odpověď