Úhrada faktury v jiné měně

Plné znění otázky

Obdrželi jsme od zahraniční firmy fakturu v korunách - na částku 250,- Kč. Firma si srazila částku z našeho EUR účtu prostřednictvím platební karty - 10,11 EUR. Máme úhradu faktury přepočítat naším pevným měsíčním kurzem 24,605 na 248,76 Kč a 1,24 Kč účtovat jako kurzový rozdíl? Nebo použít kurz banky a tím by kurzový rozdíl nevznikl?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví