Dodatečné DPPO - uplatnění ztráty

Plné znění otázky

V roce 2019 společnost dosáhla zisku, ZD byl 600 tis. Kč. V roce 2020 byla vykázaná ztráta ve výši 100 tis. a v roce 2021 byla také vykázaná ztráta ve výši 300 tis. V dodatečném DPPO za rok 2019 mohu uplatnit ztrátu za rok 2020 i za rok 2021? Do kdy musím podat dodatečné DPPO?  

Odpověď