Záloha přijatá před registrací v OSS - režim EU

Plné znění otázky

Přijali jsme zálohu na dodání materiálu do JČS EU osobě nepovinné k dani. Na základě tohoto jednoho jediného plnění (dodání zboží) překročíme limit 10 000 EUR a budeme se registrovat v OSS - režim EU. Podléhá přijatá platba (záloha) režimu české DPH nebo již režimu JČS? Máme pak vyúčtovací fakturu na dodání zboží do JČS vykázat v prvním přiznání v režimu OSS pouze ve výši doplatku?

Odpověď