Svěřenský fond - obrat pro povinnou registraci k DPH

Plné znění otázky

Svěřenský fond eviduje závazek vůči zakladateli. Závazek vznikl z toho důvodu, že zakladatel hned po vzniku fondu uhradil za fond náklady na energie v domě, který byl vložen do fondu (dům už byl vložen do fondu, ale energie nadále nějakou dobu platil zakladatel). Dům není a nebyl pronajímán, zakladatel ho využívá k vlastnímu bydlení. V roce 2021 se správce rozhodl odúčtovat tento závazek do výnosů. V případě odúčtování tohoto závazku do výnosů fond překročí obrat pro povinnou registraci k DPH. Zbytek obratu tvoří výnosy z obchodování s cennými papíry. Jinou ekonomickou činnost fond nemá. Můj dotaz zní, zda se tento odúčtovaný závazek zahrnuje do obratu pro povinnou registraci k DPH, a tím pádem by měl fond povinnost se registrovat. 

Odpověď