Vyživované osoby při střídavé péči

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má děti ve střídavé péči, zároveň má na děti platit výživné (část dlužného výživného na které je výkon rozhodnutí OS a měsíčně běžné výživné). Může zaměstnavatel při výpočtu srážek uplatnit děti jako vyživované osoby na danou vyživovací povinnost i přes to, že bývalý manžel platí vyšší část výživného, nebo bude uplatněna nezabavitelná částka pouze na zaměstnankyni?

Odpověď