Odpisování klimatizačního zařízení

Plné znění otázky

Firma pořídí klimatizační zařízení, bude fakturováno v měsíci srpnu 2022. Do používání může být klimatizace řazena až od 1. září 2022? Mohu ho zařadit podle zákona o daních z příjmů do odpisové skupiny 3? Doba odpisování 10 let. Firma je plátcem DPH. Při rovnoměrném odpisování § 31 ZDP, v prvním roce odpisování 5,5 a v dalším roce 10,5 ? Nebo by bylo lépe použít § 32 zákona o daních z příjmů – zrychlené odpisování?

Odpověď