Zdanění souběhu DPP, DPČ a smlouvy o výkonu funkce bez prohlášení

Plné znění otázky

Zaměstnanec má uzavřeny u téhož zaměstnavatele DPP, DPČ a zároveň smlouvu o výkonu funkce jednatele. Nepodepsal prohlášení k dani. Z DPP má měsíční odměnu vždy do 10 000 Kč, z DPČ 3 400 Kč a za výkon funkce 18 000 Kč. Odměna za výkon funkce bude zdaněna zálohovou daní. Ale co DPP a DPČ? Počítá se limit uplatnění srážkové daně pro každý typ smlouvy samostatně, nebo se příjmy sčítají a posuzují dohromady?

Odpověď