Účtování odpisů nemovitostí vložených do Svěřenských fondů

Plné znění otázky

V roce 2021 došlo ke vložení rodinného domu a pozemku do Svěřenského fondu máme v účetnictví SF zaúčtované na 031 a 021/413. SF zatím nemovitosti nepoužívá pro ekonomické účely, v budoucnu je možné, že je začne pronajímat. 1) je správné, že správce SF požaduje, aby dům nebyl účetně odepisován? 1) v r. 2021 nebyl dům účetně odepisován. Pokud toto rozhodnutí bylo nesprávné, je možné najednou v r. 2022 provést odpis částkou, která by byla součtem neprovedeného účetního odpisu za r. 2021 a účetního odpisu za r. 2022- vše na účty 551/021? 2) pokud se začne dům v budoucnu pronajímat, bude možno začít odepisovat i daňově. Jak stanovit PC pro účely odpisů? Je možno použít částku použitou při vložení RD do SF?

Odpověď