Dohoda o vypořádání vady

Plné znění otázky

Pokud se po uplynutí tří let od původního zdanitelného plnění firmy dohodnou na slevě z ceny díla, je nutné, aby dodavatel vystavil na tuto slevu opravný daňový doklad (v přenesené daňové povinnosti jako původní plnění), nebo se jedná o odpis pohledávky a opravný doklad se nevystavuje?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty