Sazba DPH u montáže vestavěného nábytku v rodinném domě

Plné znění otázky

Nájemce provedl technické zhodnocení v rodinném domě pronajímatele (zároveň s jeho souhlasem), jehož součástí byla také dodávka a montáž vestavěného nábytku, faktura od dodavatele nábytku je v režimu přenesené daňové povinnosti, může být použita sazba DPH 15 %, protože jde o rodinný dům nebo to musí být pro určení sníženého sazby zároveň objekt pro sociální bydlení tj. rodinný dům s podlahovou plochou do 350 m2?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty