Vnitřní směrnice (předpis) firmy o vedení účetnictví - platnost, podpisy

Plné znění otázky

Firmě vede účetnictví externí účetní kancelář. Účetní kancelář zpracuje směrnici o použití pravidel v oblasti účetnictví. Jsou zde záležitosti jakými metodami/pravidly je vedeno účetnictví (např. hranice pro ocenění dl. hm. nehmotný majetek, technické zhodnocení, kalkulace nedokončené výroby, stanovení významnosti, způsob oceňování majetku + zásob atd.) Zkrátka věci, které ze zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky dávají účetní jednotce prostor pro zvolení daného parametru. Tuto směrnici může chtít např. auditor, nebo ji může požadovat finanční úřad při kontrole DPPO, nejčastěji ji však používá samotný externí účetní, aby soustavně dodržoval pravidla UJ a měl přehled daných změn. Většina příchozích mikro účetních jednotek tuto směrnici nemá zpracovanou, některé pravidla má zmíněné v příloze, jiné jsou nepsané. Pokud to má firma zpracované písemně považujeme to za výhodu a jistou transparentnost a vodítko k dodržování jednotlivých pravidel a kontrolu jejich změn v čase. Pokud vedení účetnictví obstarává externí zpracoval, je nutné směrnici a její např. každoroční změny písemně podepisovat? Domnívám se, že podepisování těchto pravidel z žádného zákona nevyplývá a není nutná. Je to takto v pořádku, nebo naopak by z právního hlediska pro platnost byly podpisy verze směrnic potřeba? Pokud by byly podpisy potřeba - tak otázkou je, zda je to doporučené nebo dokonce z nějakého zákona pro platnost nutné? A jaká osoba (y) by se měla pod to podepsat směrnici podepsat? Zda jednatel účetní jednotky (nemá často ani ekonomické vzdělání, proto to dává externí kanceláři), nebo její pověřená osoba pro předávání dat účetní kanceláři (např. provozní manažer, asistentka jednatele), nebo jednatel externí účetní firmy, nebo pověřená osoba účetní firmy účetní, která se směrnici připravuje, nebo je nutný mít podpisy více osob apod. ? (Bavíme se, zde převážně o mikro účetních jednotkách s 0 až 10 zaměstnanci, kde není interně ve firmě osoba s účetním vzděláním)

Odpověď