Pokuty a penále daňově

Plné znění otázky

Které pokuty a úrok z prodlení jsou daňově uznatelné:

a) pokuta za opožděné podání daňového přiznání,

b) exekuční náklady Finančního úřadu, OSSZ,

c) úrok z prodlení za pozdní platbu?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů