Ocenění kupovaného majetku

Plné znění otázky

Nájemce kancelářských prostor bude pronajímané prostory opouštět a s majitelem kancelářských prostor se dohodl, že ponechá veškerý majetek nájemce v opouštěných prostorách. Toto řešení je výhodné pro obě strany – majitel majetek použije pro budoucí podnikání v daných prostorách a nájemce redukuje stavy kanceláří, takže pro majetek nemá využití. Ujednaná cena je tedy symbolická, řekněme 10 EUR za celý soubor movitého majetku (kancelářské stoly, židle, kontejnery). Jaké je správné daňové a účetní řešení dané situace u majitele kancelářských prostor? Může dohodnutou cenu považovat za vstupní cenu majetku? Nebo je z daňového pohledu potřeba pro ocenění do majetku majitele a správný odvoď daně z příjmu jiné ocenění?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů