Podíl na zisku

Plné znění otázky

Jednočlenná s. r. o. (lékařka) dne 31. 3. 2022 na valné hromadě schválila účetní závěrku za rok 2021. Tato VH rozhodla o převedení zisku za r.2021 na účet nerozděleného zisku. Dne 25.4.2022 bylo podáno DAP a prostřednictvím přiznání požádáno FÚ, aby schválenou účetní závěrku zveřejnil ve sbírce listin. Dosud tedy není zveřejněno, i když SMS zpráva, že došlo k předání na soud od FÚ přišla už v 8/2022. Dne 1. 12. 2022 byla další valná hromada, která již rozhodla o podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 mil. Kč. K výplatě ve výši 850.000 Kč společníkovi dojde 15. 12. 2022. Do 31. 1. 2023 bude zaplacena srážková daň ve výši 150.000 Kč. Všechny podmínky na výplatu podílu na zisku byly splněny, zápis v evidenci skutečných majitelů je také. Je tento postup výplaty podílu na zisku v pořádku? Předpokládáme, že nemusí být ověřeno notářským zápisem?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví