Ocenitelná práva - odpisy

Plné znění otázky

Převzali jsme letos účetnictví (jednočlenná s. r. o. – společník = jednatel) a zjistili, že jedna ze dvou činností je od roku 2020 pronájem licence na pořádání sportovní soutěže (cena, za kterou licenci pronajímá, je cca 1 mil. ročně). Tuto licenci má zaúčtovanou v dlouhodobém nehmotném majetku ze září 2020 takto: na základě znaleckého posudku ocenil licenci (cca 5 mil Kč) a tuto cenu zaúčtoval MD 014/D 414 a začal takto tuto cenu daňově odpisovat a nastavil dobu odpisování 5 let - doba, na jakou je uzavřena smlouva o pronájmu licence. Licenci vytvořila společnost vlastní činností, respektive jednatel/společník, a nelze tak zjistit reálně vlastní náklady na vytvoření licence, a proto mu byl doporučen tento postup viz výše s tím, že odpisy jsou daňově uznatelné. Zvyšování hodnoty licence v průběhu letošního roku (propagace apod.) již účtujeme standardně přes aktivaci MD 014/D 587. Zajímal by mě Váš názor na následující dotazy: 1. Zda je to z Vašeho pohledu takto možné udělat a odpisy jsou opravdu daňově uznatelné, jak dostal klient potvrzeno od svého bývalého daňového poradce? 2. Pokud ano, tak můžeme nechat zaúčtování licence trvale na účtu 414 nebo někam přeúčtovat? 3. Pokud to je takto špatně, tak jak bychom měli dle Vás vyřešit, přeúčtovat (jak navrhujete?)/podat opravné daňové přiznání za rok 2020, případně 2021?

Odpověď