Pronájem nemovitostí v § 9 a vstupní cena pro odepisování

Plné znění otázky

Občan vlastní dvě nemovitosti v panelových domech (SVJ), od samého začátku je pronajímá s tím, že v DPFO uplatňoval výdaje procentem. Jednu nemovitost zakoupil v r. 2015, druhou nemovitost zakoupil v r. 2020. V DPFO za r. 2022 by rád uplatnil skutečné výdaje včetně odpisů nemovitostí. Nemovitost zakoupenou v r. 2020 začne odepisovat 1. rokem z pořizovací ceny, neboť byla zakoupena před méně než 5 lety. U druhé nemovitosti by byl rád, kdyby nemusel nechat vyhotovit odhad pro cenu platnou v době zahájení nájmu. 1) Je možné, že by začal odepisovat z pořizovací ceny s tím, že by dobrovolně přišel o odpisy za roky 2015-2021 - tedy by použil v r. 2022 odpisy pro 8. rok odepisování? 2) Pozemek se neodepisuje. Jak vyřešit spoluvlastnický podíl členů SVJ na malém travnatém pozemku před domem, když je tento pozemek v kupní ceně pouze vyjádřen vlastnickou tisícinou bez udání ceny? Cena by byla pravděpodobně zanedbatelná. 3) Pokud nájemníkům ze 100% vždy v následujícím roce (tj. v r. 2023) vyúčtuje zálohy na služby za r. 2022, nemusí tyto příjmy (a ani nebude výdaje za služby) uvádět do příjmů ke zdanění v žádném roce?

Odpověď