Nákup licence a implementace

Plné znění otázky

Na základě licenční smlouvy jsme koupili licenci specifického programu, který bude zpracovávat podklady pro naše účetnictví. Zároveň jsou nám fakturovány náklady na implementaci. Bude se jednat o jeden nehmotný majetek zahrnující obě položky, nebo by měla být každá účtována zvlášť? Jsou zde nějaké otázky, které bychom si měli před správným zařazením položit?

Odpověď