Odpisování zásobníků na plyn

Plné znění otázky

Společnost ALFA s.r.o. pořídila v červnu 2022 plynové zásobníky. Od té doby probíhá také plynofikace provozovny. Ta bude dokončena a dílo bude předáno v březnu 2023. Práce nevyžadují stavební povolení. Od listopadu 2022 probíhá zkušební provoz. Zásobníky byli v roce 2022 dodavateli uhrazeny, práce na plynofikaci budou vyúčtovány až po předání díla, nyní se platí zálohové faktury dle předem stanoveného rozpisu. Lze v roce 2022 již začít odepisování zásobníků? Nebo až v roce 2023, kdy to bude v rámci souboru majetku (zásobníky + plynofikace)?

Odpověď

Související dokumenty