Odpad a DPH

Plné znění otázky

Obec si od nás objednala do jedné ze svých částí přistavení velkoobjemového kontejneru (VOK), který má sloužit občanům pro odkládání "zeleného" odpadu tzn. posečené trávy, větví atd. Po naplnění ho odvezeme na kompostárnu, kde odpad zlikvidují. S jakou sazbou DPH máme na město vystavit fakturu? Ve výkladu GFŘ ke změnám sazeb od 1.1.2021 se uvádí "Komunálním odpadem se z hlediska eurokonformního výkladu tak myslí právě a jen domovní odpad, který vyprodukuje domácnost běžnou nepodnikatelskou činností". Je trávu a příp.větve možné brát jako domovní odpad? A co když nemám jistotu, že tam nevyhazují "zelený" odpad i podnikatelé, protože je VOK umístěn na volně přístupném místě? A s problematikou komunálního resp. domovního odpadu a sazby DPH nám vyvstává ještě otázka, jak s průběžným vyprazdňováním odpadkových košů ve vlastnictví města? Ty jsou umístěné na frekventovaných místech města pro odhazování odpadků kolemjdoucími lidmi - ať již občany města nebo turisty (popelnice pro odpad z domácností jsou řešeny zvlášť). My se klaníme k 21% DPH, ale město to rozporuje... 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 11.2 zákona 541/2020 Sb., o odpadech