Lhůta pro archivaci dokladů

Plné znění otázky

Platí stále, že daňová kontrola kontroluje 3 roky zpětně a archivace dokladů je 10 let?

Odpověď