Komisní prodej a účetní závěrka

Plné znění otázky

Firma s.r.o., plátci DPH - Jak máme zaúčtovat zboží, které jsme odeslali do komisního prodeje 20. 12. 2022 (vystavili jsme jen dodací list, kde je uvedeno toto datum, zboží a že se jedná o komisní prodej). S prodejcem jsem domluvení, že fakturu mu vystavíme až zboží prodá. Jak máme se zbožím počítat do závěrečné inventury, když ho fyzicky nemáme?

Odpověď