Částečná úhrada pohledávky z insolvenčního řízení, které není ukončeno

Plné znění otázky

Společnost v r. 2020 vytvořila opravnou položku k pohledávce za dlužníkem v insolvenčním řízení dle § 8 zákona o rezervách ( MD 558/D 391 ve výši 5.000 Kč). Insolvenční řízení stále pokračuje. V r. 2022 došla částečná úhrada faktury ve výši 200 Kč. Je správný tento postup zaúčtování : úhrada MD 221/D 311 ve výši 200 Kč , snížení opravné položky MD 391/D 558ve výši 200 Kč., nebo se opravná položka rozpouští až po ukončení insolvenčního řízení?

Odpověď