Zveřejnění účetní závěrky - rekonstrukce účetnictví

Plné znění otázky

Společnost s r. o. musela provést rekonstrukci účetnictví, původní účetnictví bylo velice zkreslené, prvotní doklady byly prohlášeny na odcizené. V této věci je podáno na jednatele společnosti podezření na trestní čin. Nevím nyní, jak postupovat ve vztahu k zakládání účetních závěrek do sbírky listin. Ve sbírce jsou založeny původní závěrky, které výrazně neodpovídají skutečnosti. Máme tedy zveřejnit závěrky za rekonstruovaná účetní období s poznámkou, že se jedná o rekonstruovanou účetní závěrku? V příloze máme vše popsáno. Jde o to, že budou ve sbírce listin založeny 2 účetní závěrky k totožným účetním obdobím. 

Odpověď