Rezerva na opravy majetku

Plné znění otázky

Pokud společnost tvoří daňově uznatelnou rezervu na opravu majetku, jedna z podmínek ze zákona je vytvoření speciálního účtu, kde je rezerva deponována. Musí mít tento účet nějaké konkrétní náležitosti? Může se jednat o propojení tří účtů - běžný, spořící, termínovaný - kdy všechny tyto tři účty by sloužily pouze pro tuto konkrétní rezervu na opravu konkrétního majetku? A zároveň by se peníze nějakým způsobem zhodnocovaly i po dobu deponace? Jednatel plánuje vložit rezervu na spořící účet, z toho se peníze obratem převedou na termínovaný účet s lepším zhodnocením, úroky by však potom chodily na běžný účet. Zároveň by však celé toto klubíčko 3 účtů sloužilo pouze pro tuto rezervu.

Odpověď