Náklady na opravu v souvislosti s pojistnou událostí u nezařazené budovy do majetku

Plné znění otázky

Společnosti vznikla pojistná událost na rozestavěné nemovitosti, která ještě není zkolaudována a zařazena do dlouhodobého majetku. Mají se náklady na opravu v souvislosti s touto pojistnou událostí účtovat přímo do nákladů (účet 511) nebo do ceny pořízení této budovy (účet 042)? Plnění od pojišťovny v souvislosti s opravou účtovat na účet 648?

Odpověď