Malé technické zhodnocení

Plné znění otázky

OSVČ, daňová evidence pronajímá byt, který má v obchodním majetku. V prosinci 2022 a v lednu 2023 provedla modernizaci (rekonstrukci) bytu. V roce 2022 úhrn výdajů na rekonstrukci byl 75 000 Kč, v roce 2023 byl úhrn výdajů na rekonstrukci bytu 70 000 Kč. Není potřeba kolaudace. Výdaje v každém roce nepřevýšily částku 80.000,- Kč, a proto byly jednorázově uplatněny v daňových výdajích jednotlivých roků dle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. Jsou to sice výdaje charakteru technického zhodnocení, ale nejsou TZ podle § 33 odst. 1 ZDP, kde je podmínkou limit 80 000 Kč ročně. Předpokládám, že se to nesčítá (145 000 Kč) jako jedna prováděná rekonstrukce od prosince do ledna, ale každý rok se hodnotová částka posuzuje samostatně? To bychom potom museli deklarovat, že se jednalo o dvě investiční akce - jedna v prosinci a jedna provedená v lednu?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů