Poplatky v souvislosti s úvěrem na výstavbu

Plné znění otázky

Společnost v souvislosti s načerpaným úvěrem na výstavbu investičního objektu zaplatila bankovní poplatek za vyřízení dokumentace úvěrové smlouvy a poplatek za závazkovou provizi - jsou tyto poplatky přímých nákladem pro společnost nebo jsou součástí účtu 042? Úroky z úvěru účtujeme přímo do nákladů dle rozhodnutí účetní jednotky.

Odpověď