Určení daňové odpisové skupiny dle CZ CPA

Plné znění otázky

Do jaké odpisové skupiny prosím zařadit majetek s CZ CPA 26.51.62 ? Je logika v zákoně, že u 1. odpisové skupiny se myslí 26.51 a všechny následující třetí dvojčíslí? 2. A nebo pokud tam poslední dvojčíslí nejsou uvedena, tak je to 2. odpisová skupina, která je zvolena, když nenajdeme něco jiného? (1. odpisová skupina - (1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy. 2. odpisová skupina - příloha: (2-23)26.51.3 Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky.)

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů