Závazek z titulu postoupení - nabyvatel pohledávky

Plné znění otázky

Pokud máme závazek z titulu postoupení pohledávky - postupník, který dluží postupiteli za postoupení, tak tento závazek v případě neuhrazení po 30 měsících nevstupuje do základu daně (nepodléhá závazek v tomto případě k povinnému dodanění), protože při vzniku závazku nevznikl žádný náklad? Nebo se také musí po 30 měsících dodanit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 23 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů