Změna kategorie účetní jednotky a povinný audit

Plné znění otázky

Společnost s r. o. vznikla v roce 2020 a byla zařazena do kategorie mikro účetní jednotka. Na konci roku 2020 vykázala tyto výsledky: aktiva 7 mil, obrat 14 mil, zaměstnanci 2. V roce 2021 je stále mikro účetní jednotkou a vykázala tyto výsledky: aktiva 28 mil., obrat 94 mil., zaměstnanci 5. V roce 2022 má tyto výsledky: aktiva 54mil., obrat 206 mil., zaměstnanci 13. Předpokládám, že stále spadá do kategorie mikro a auditu nepodléhá. Ale jak to bude v roce 2023, když se předpokládá, že obrat i aktiva ještě vzrostou nebo přinejmenším budou stejné? Do jaké kategorie bude firma v roce 2023 spadat? Domnívám se, že už by měla být zařazena do kategorie malá účetní jednotka, je to tak? Bude mít už v tomto roce (2023) povinnost auditu, když už bude v kategorii malá účetní jednotka a překročila za 2 po sobě jdoucí období 2 ze 3 kritérií pro povinný audit, nebo musí tyto kritéria překročit za 2 období, ale v pozici malá účetní jednotka?.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví