Odborná způsobilost - daňový náklad

Plné znění otázky

Naše společnost uhradila zaměstnanci zkoušku k odborné způsobilosti, opakovanou. Na základě jeho osvědčení získá naše společnost pověření k provádění určitých činností dle živnostenského zákona. Je úhrada za zkoušku daňově uznatelná a jak se chová z hlediska daňového u zaměstnance ? Předpokládám, že není rozhodující jestli poplatek za zkoušku je pro jednoho nebo více zaměstnanců?

Odpověď