Vyřazení staveb z evidence dlouhodobého majetku

Plné znění otázky

V roce 2022 společnost započala na základě souhlasu Města Brna v 02/2022 s demolicí stávajících staveb. Demolice staveb byla ukončeno k datu 30. 4. 2022 dle dokumentů společnosti zajišťující odstranění těchto staveb. V 08/2022 bylo vydáno sdělení Města Brna na základě kontrolní prohlídky, že na dotčených parcelách se již nenachází zmiňované stavby. Společnost tuto změnu však nepromítla do evidence katastru nemovitostí. V 10/2022 byla uzavřena kupní smlouva, na základě které byly prodány pozemky, na kterých již zmiňované stavby dříve stály. Protože nebyla zaktualizovaná evidence katastru nemovitostí, byly stavby zaneseny i do kupní smlouvy. Kdy může společnost tyto stavby vyřadit z evidence dlouhodobého majetku, pokud nám tedy nesedí dokumenty od stavební firmy, Města Brna oproti katastru nemovitostí?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví