Účtování na konci roku – vedení účetnictví

Plné znění otázky

V průběhu roku vystavujeme zálohové faktury (jsme plátci DPH měsíční, vedeme účetnictví) po každém zpracování přiznání k DPH na provedené služby – vedení účetnictví, abychom nemuseli odvádět DPH hned z ostré faktury, jelikož odběratelé zaplatí zálohové faktury i s tříměsíčním zpožděním. Po přijetí úhrady vystavíme daňový doklad. Datum předání na zálohové faktuře je většinou kolem 25. dne v měsíci. Zálohové faktury jsou vedeny pouze v knize pohledávek evidenčně. Na konci roku zaúčtujeme vnitřním dokladem všechny vystavené zálohy na MD 388/D 602. Další rok po úhradě M 311/D 388. Je to tak správně z hlediska ZDP a DPH?

Odpověď