Skladová evidence způsobem B a skonto k přijaté faktuře

Plné znění otázky

Dodavatel nabízí v případě dřívějšího zaplacení skonto. Účetně se projeví toto skonto snížením účtu 504. Sklad zboží evidujeme způsobem B. Má se částka, o kterou zaplatíme našemu dodavateli méně, zohlednit také ve snížení nákupní ceny ve skladu na příjemce, příp. přes dodatečné související náklady? Nebo se částka za skonto ve skladu nezohlední?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví