Rozhodnutí jediného společníka - rozdělení zisku

Plné znění otázky

Jednočlenná s. r. o. s prokurou vydává rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022. Je třeba na tomto rozhodnutí mít úředně ověřený podpis? Případně je možné nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem společníka, nebo podpisem prokuristy?

Odpověď