Časové rozlišení u organizační složky státu

Plné znění otázky

Ustanovení § 69 odst. 3 vyhlášky 410/2009 Sb. zní: „Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.“ 

Co konkrétně lze zahrnout do „nákladů na získání informace“ a co je myšleno „přínosy plynoucí z této informace?

Jak nejlépe a akceptovatelně stanovit významnost v případě časového rozlišení - např. určitou částkou nebo procentem z obratu nebo procentem z netto aktiv, nebo jiným poměrem, výpočtem? Nebo s ohledem na skutečnost, že jsme OSS, která netvoří hospodářský výsledek podléhající dani z příjmu a značná část takto účtovaných nákladů jsou opakovatelné náklady v obdobných částkách účtované většinou měsíčně, je přípustné nepoužití metody časového rozlišení?

Odpověď