Chybné zaúčtování dokladů minulých let

Plné znění otázky

Firma s. r. o. v roce 2022 provedla tyto práce na penzionu:

1) Nakoupila klimatizaci v hodnotách bez DPH 45.124 Kč a 2 × 21.205,80 Kč. Jedná se montáž klimatizace do 3 pokojů v penzionu.

2) Byla provedena instalace wifi rozvodu – 43.929,75 Kč bez DPH

3) Byla provedena montáž kamery a alarmu v částce 28.365 Kč (přenesená daňová povinnost).

Vše účetní průběžně účtovala na účet 042, k 31. 12. 2022 přeúčtovala na účet 021-Penzion. Do karty majetku tuto modernizaci nezaúčtovala a odpisy budovy v roce 2022 byly uplatněny. Budovu penzionu odpisujeme od roku 2018. Jak mohu tuto chybu napravit ?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád